מקומות בילוי ומסחר

קרינ'ס דלי

 

בשטח של כ- 50 מ"ר עוצבה המעדניה כבמה למוצרים והמעדנים הרבים.

שימוש בחומרים חמים ופשוטים בתוספת תאורה חמה מספקים רקע לצבעוניות ולרעש של התכולה

חזרה